Mobil menü ikon
Gyengénlátó Változat

A város ma

A rendszerváltás óta Hódmezővásárhely jövőbeni fejlődése az élhetőség jegyében körvonalazódik: az elmúlt időszakban megvalósult infrastrukturális fejlesztések jelentősen átalakították a város megjelenését, a kulturális és a művészeti élet is töretlen fellendülést mutat. Kiemelkedően fontos, hogy Hódmezővásárhely olyan feltételeket teremtsen polgárai számára, amelyek biztosítják a kellemes és kulturált kikapcsolódás, a minőségi városi élet lehetőségét.

Tovább

A város neve, jelképei

A városnév /amit még a 20. század elején is gyakran írtak ha nem is három de két szóba, Hódmező-Vásárhely -ként/ elemei közül a sík vidékre utaló középső szorul a legkevesebb magyarázatra, hiszen határunk legmagasabb pontja is mindössze 85 méter. A "Vásárhely" is beszélő név, mivel az erre való alkalmasságának köszönhetően régtől cserehelye, fóruma lett a környék lakosságának. Ami az első elem, a "Hód" etimológiáját illeti, a legújabb kutatások több, korábbi föltevéssel ellentétben, Szeremlei Sámuel azon föltevését valószínűsítik, amely szerint Hód falu és Hód mezeje Árpádkori birtokosáról kapta nevét, s nem a tóról, vagy a rágcsálóról, még kevésbé az égitestről.

Tovább

A város története

Hódmezővásárhely az ország második legnagyobb közigazgatási területével rendelkező városa, napjainkban a dél-alföldi régió jelentős gazdasági, kulturális és művészeti központja. A mintegy 48 000 hektáron elterülő városban közel ötvenezren élnek, 1873-óta törvényhatósági jogkörrel, 1991-óta pedig megyei jogú városi ranggal rendelkezik.
A környező vidék a neolitikum óta folyamatosan lakott. A magyar honfoglalás után a vidék ura Ond vezér lett, majd a Kalán nemzetség örökölte. Hód és Vásárhely települések történelmét az első írásos emlékek a 13. század elejétől örökítik meg, amelyek többek között feljegyezik a tatárdúlás pusztításait is, és azt, hogy a környező falvak gyakorlatilag teljesen elnéptelenedtek, a bujdosásból visszatért népnek kellett újraépíteni az otthonaikat. 1282-ben a településsel határos Hód-tó partján zajlott a Hód-mezei csata, amely után a győztes Kun László a környéken, illetve a Duna-Tisza közén telepítette le a legyőzött kunokat, akik ezzel földet, hazát és védelmet nyertek.

Tovább

Bessenyei Ferenc Művészeti Díj

A Magyar Köztársaság kitüntetéseiről szóló 1991. évi XXXI. törvény 7. § (1) bekezdése alapján Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Önkormányzata amatőr és hivatásos színjátszás, népdal, magyar nóta, néptánc, vers- és prózamondás kategóriákban az ország, a magyar nemzet művészeti életében nyújtott kimagasló, példamutató tevékenység - amely méltón képviseli Bessenyei Ferenc szellemiségét - elismerésére az alábbi díjat alapítja és adományozza. A művészeti díjat Bessenyei Ferencről, kétszeres Kossuth-díjas, Érdemes és Kiváló Művészről, Hódmezővásárhely Díszpolgáráról nevezi el.

Tovább

Cittaslow

Hódmezővásárhely tisztában van a globalizáció lehetőségeivel, ami az értékek cseréjével és körforgásával valósul meg, mégis azt tartja szem előtt, hogy az egyedi sajátosságokat, a helyi közösségek tipikus hagyományait megőrizze. A polgárok máig büszkék városukra, a közösségre, amit alkotnak, és hiszik, hogy a város jövője erős közösségi szellemükre épülhet. Ez a felismerés és legfőképpen a meglévő helyi feltételek tették érdemessé Hódmezővásárhelyt, hogy Magyarországon elsőként legyen tagja az élhető városok nemzetközi szövetségének, a Cittaslow Mozgalomnak.

Tovább

Helyi Értéktár

Helyi Értéktár Bizottság


A települési értéktárba nemzeti érték felvételét bárki kezdeményezheti. A javaslatok beadása folyamatos! A javaslatokat az alábbiakban letölthető adatlap segítségével lehet megtenni. A kinyomtatott és kitöltött adatlapot a Polgármesteri Hivatalban lehet beadni.

Tovább

Hódmezővásárhely díszpolgára

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése „Hódmezővásárhely díszpolgára” címet adományoz annak a magánszemélynek, aki a város anyagi és szellemi értékeit gyarapította, vagy tevékenységével a város jó hírnevét növelte. A „Hódmezővásárhely díszpolgára” címhez a Közgyűlés művészi kivitelű, egyoldalas, bronz plakettet adományoz.

Tovább

Pro Urbe Hódmezővásárhelyért

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése "Pro Urbe" (A Városért) kitüntetést adományoz  annak a természetes és jogi személynek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező közösségnek, aki vagy amely tevékenységével jelentős mértékben hozzájárult a város anyagi és szellemi értékeinek növeléséhez, vagy a település gazdasági, társadalmi fejlődése, illetve a szellemi élet területén, valamint a lakosság érdekében hosszabb időn át – a Közgyűlés eltérő döntésének hiányában legalább 10 éven keresztül – eredményes tevékenységet végzett. A kitüntetést évente legfeljebb három személy kaphatja. „Pro Urbe” kitüntetéshez a Közgyűlés művészi kivitelű, egyoldalas, bronz plakettet adományoz.

Tovább

Signum Urbis Honorantis

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése „Signum Urbis Honorantis” (A Város Megbecsülésének Jele) kitüntetést adományoz, azon személyeknek, akik kiemelkedő érdemeket szereztek a város anyagi és szellemi javainak gyarapításában, a város kapcsolatainak, jó hírnevének kiterjesztésében és növelésében. A kitüntetést évente legfeljebb hét személy kaphatja. A „Signum Urbis Honorantis” kitüntetéshez a Közgyűlés művészi kivitelű, egyoldalas, bronz plakettet adományoz.

Tovább

Eseménynaptár

Közelgő események

Maya Attila kiállítása 2021. október 9. 08:00 - 2021. november 18. 18:00
Sulyok Csaba: Viharsarok blues 2021. október 29. 17:00 - 18:00

Képek galériáinkból

Friss videók

Városi mobilapp

Városi mobilapp

Helyi értéktár

helyi értéktár